รีวิว ทุ่มฝันสนั่นฟลอร์

รีวิวละคร ทุกการแข่งขันมี “ผู้ชนะ” และ “ผู้แพ้” กติกาคือสิ่งสำคัญสำหรับเกมในสนาม สวัสดีครับ วันนี้พบกับแอดคนเดิมนะครับ แอดอยากจะบอกว่าละครเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยความสนุกน่าติดตามไม่มีความเบื่อเลยแต่กับเกมนอกสนามล่ะ พบเรื่องราวสุดมันของเหล่านักกีฬาใน วิทยาลัยพลศาสตร์ผดุงเทพ ที่ต้องมาฟาดฟันกันทั้งในและนอกสนาม เมื่อ ผอ.วิทยาลัยคนใหม่ มีคำสั่งว่าระหว่าง สาขากีฬามวยปล้ำ กับ สาขากีฬา Dance Sport

รีวิว ทุ่มฝันสนั่นฟลอร์

ต้องมีสาขาหนึ่งที่ถูกยุบ สมาชิกทั้งสองสาขาจึงต้องแข่งกันทำเหรียญ เพื่อจะมีที่เรียนต่อ แต่แทนที่ทุกคนจะสามัคคีร่วมใจกันเอาชนะสาขากีฬาตรงข้าม กลับมีบางคนที่ฉวยโอกาสนี้ทำลายเพื่อนร่วมสาขาของตัวเอง เพียงเพราะพวกเขาเป็นคู่แข่งกันในสนาม เรียกว่าเกมนี้ห้ามแพ้ แม้ต้องเล่นสกปรก ดูหนังฟรี

รีวิว ทุ่มฝันสนั่นฟลอร์

รีวิว ทุ่มฝันสนั่นฟลอร์

รีวิวละคร “วิทยาลัยพลศาสตร์ผดุงเทพ วิทยาลัยด้านกีฬาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้อำนวยการวิทยาลัยคนใหม่ มีคำสั่งพิจารณาดำเนินการยุบสาขาวิชาจำนวน 2 สาขาวิชา คือ “สาขากีฬามวยปล้ำ” กับ สาขากีฬา Dance Sport แต่เนื่องจากแต่ละสาขาต้องการอยู่รอดโดยไม่ถูกยุบ สมาชิกทั้งสองสาขาจึงต้อง
รีวิว ทุ่มฝันสนั่นฟลอร์
แข่งกันทำผลงานเพื่อความอยู่รอดของสาขา แต่แทนที่ทุกคนจะใช้ความสมัครสมานสามัคคีในการเอาชนะสาขากีฬาตรงข้ามด้วยวิธีการที่ถูกต้อง กลับมีบางคน ฉวยโอกาสทำลายเพื่อนร่วมสาขาโดยใช้วิธีการที่ไม่เป็นไปตามกติกามารยาทที่ถูกต้อง เพียงเพราะพวกเขาเป็นศัตรูกันในสนาม โดยฝ่ายสาขากีฬา Dance Sport ได้แตก
ออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งนำโดยฟาง ซึ่งหวงแหนสาขามากถึงขนาดขัดขวางไม่ให้ใช้ห้องซ้อมในการซ้อมเต้นของอีกฝ่ายหนึ่ง อ้างว่าต้องใช้ซ้อมลีลาศ อีกฝ่ายนำโดยน้ำฝน อดีตนักลีลาศที่ผันตัวเองไปสอนเต้นและรับงานเต้นในงานต่างๆเป็นอาชีพเสริม เมื่อถูกขัดขวางการใช้ห้องซ้อม น้ำฝนและพวกมักอ้างว่าต้องทำงานเพื่อหา
เลี้ยงชีพ และไม่ต้องสนใจว่าสาขาจะถูกยุบ โดยความขัดแย้งเกิดจากการที่ประธานสาขาที่ได้รับเลือกได้รับแต่งตั้งเป็นทีมงานโฆษกของวิทยาลัย
(PCS Adventure Team) ตามคำสั่งของผู้อำนวยการ ทำให้ฟางซึ่งได้รับคะแนนรองลงมา ขึ้นมาเป็นประธานสาขาแทน ยังความไม่พอใจแก่น้ำฝนและพวกเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากได้รับคะแนนแค่คะแนนเดียวเท่านั้น ร้อนไปถึงผู้บริหารต่องออกมาห้ามปราม นอกจากนี้ยังมีกรณีล้มบูธสาขามวยปล้ำ กรณีปรุงเครื่องดื่มชูกำลังให้ลูกทีมดื่มและลูกทีมถูกตรวจสอบสารกระตุ้น ส่วนสาขากีฬามวยปล้ำนั้น มีความพยายามแข่งกันทำผลงานเพื่อความอยู่รอดของสาขาเช่นกัน แต่มักถูกโจษจันว่าเป็นต้นเหตุ ดูหนังใหม่

สรุป ทุ่มฝันสนั่นฟลอร์

รีวิวละคร ของความขัดแย้งของสาขากีฬา Dance Sport ในกรณีงานวันปฐมนิเทศ ทั้งการแอบเข้าไปทำลายชุดนักแสดงจนทำให้วันจริงชุดการแสดงของฟางเกิดหลุดจนนำไปสู่การตอบโต้ของสาขา Dance Sport โดยการล้มบูธสาขามวยปล้ำ นอกจากนี้ สาขามวยปล้ำยังตั้งกฎขึ้นมา 10 ข้อ เพื่อให้ดูว่าสาขานั้นมีความเคร่งครัดและมุ่งมั่นทำผลงาน รีวิวคังคุไบ
สร้างโดย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จีเอ็มเอ็มทีวี
สตูดิโอคำม่วน
เขียนโดย บทโทรทัศน์ :
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
สุรชาญ มั่นคงวงศ์ศิริ
ฐานะมาศ เถลิงสุข
ภัทรดิษ ภมรมนตรี
กณิษฐา คงคาสุริยฉาย
อนวรรษ พรมแจ้
สรวิชญ์ เมืองแก้ว
กำกับโดย สุรชาญ มั่นคงวงศ์ศิริ
นักแสดง
จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล รับบทเป็น สิงห์
พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ รับบทเป็น ฟาง
ปุริม รัตนเรืองวัฒนา รับบทเป็น ริว
ทิพนารี วีรวัฒโนดม รับบทเป็น วุ้น
กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์ รับบทเป็น คิว
กร คุณาธิปอภิสิริ รับบทเป็น เคน
รวิสรารัตน์ พิบูลภานุวัธน รับบทเป็น น้ำฝน
ศิวกร เลิศชูโชติ รับบทเป็น บาส
พัทธดนย์ จันทร์เงิน รับบทเป็น กราฟ
พลอยชมพู ศุภทรัพย์ รับบทเป็น แพรไหม
สัตบุตร แลดิกี รับบทเป็น ภพ
หฤษฎ์ ชีวการุณ รับบทเป็น นุกนิก
ศุภกฤต เพนนอร์ส รับบทเป็น แว่น
วชิรวิชญ์ จารุเรืองพงศ์ รับบทเป็น เจเล่
ณัฐพัชรีภรณ์ สพานแก้ว รับบทเป็น อ้อยควั่น
นักแสดงสมทบ
วงศ์วริส นราศิริธนานนท์ รับบทเป็น โค้ชหมี
พรชนก พรหมโลก รับบทเป็น อาจารย์รัชณี
หรรษธร วัญชูริกรณ์ รับบทเป็น โอม
นันทนิติ ฟักสังข์ รับบทเป็น เด่น
กฤษดา ยอดพรหม รับบทเป็น อดน
พงศธร ชุนกิจ รับบทเป็น มิก
ภานุพงศ์ ใจคำ รับบทเป็น นัท
นัยนันท์ ตัณฑุลกนกรัชต์ รับบทเป็น นักเต้นทีมน้ำฝน ปี 2
สาธิตา ประดับวัน รับบทเป็น นักเต้นทีมน้ำฝน ปี 2
ฐาปนา สขวงศ์ รับบทเป็น นักเต้นทีมน้ำฝน ปี 2
ชานน ชูศิลป์ รับบทเป็น นักเต้นทีมน้ำฝน ปี 2
ณัฐกิตติ์ สิริวุฒิรักษ์ รับบทเป็น นักศึกษา สาขามวยปล้ำ ปี 1
คมชาญ งามทวีสุข รับบทเป็น นักศึกษา สาขามวยปล้ำ ปี 1
ปณิธาน อุไร รับบทเป็น นักศึกษา สาขามวยปล้ำ ปี 1
พิภูษณ อ่อนน้อม รับบทเป็น นักศึกษา สาขามวยปล้ำ ปี 1
เขตตะวัน จาริสุ รับบทเป็น นักศึกษา สาขามวยปล้ำ ปี 1
ยุทธิชัย ดอกคำ รับบทเป็น นักศึกษา สาขามวยปล้ำ ปี 1
จิรานุวัฒน์ ชำนาญจันทร์ รับบทเป็น คู่ปล้ำฝ่ายแดงของสิงห์และบาส
พีรญา พวงสมบัต รับบทเป็น นักเต้นทีมน้ำฝน ปี 1
พชร ทองไพรวรรณ รับบทเป็น นักเต้นทีมน้ำฝน ปี 1
พงศธรร เลือนทอง รับบทเป็น นักเต้นทีมน้ำฝน ปี 1
สุวลี แซ่แต้ รับบทเป็น นักเต้นทีมน้ำฝน ปี 1
นวพร ตุ้มฉิม รับบทเป็น นักเต้นทีมน้ำฝน ปี 1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *